Skip to main content
Homepage

REGLER OG VILKÅR

REGLER OG VILKÅR 2023

Herunder kan du læse og de regler og vilkår, som gør sig gældende for frivillige på COPENHELL i 2023. Regler og vilkår skal godkendes i forbindelse med din tilmelding som frivillig.

COPENHELLs regler understøtter de almindelige regler for god opførsel i samfundet. Efterkom altid henvisninger fra sikkerhedspersonalet – de er der for at passe på os alle sammen og sikre, at vi alle får en fantastisk festival på COPENHELL.

I tilfælde af at nedenstående regler og vilkår, samt de almindelige etiske regler i vores samfund overskrides eller misligholdes, forbeholder vi os retten til at tilføje dig til vores blacklist, klippe dit armbånd og/eller sende dig et overtrædelsesgebyr.

ALDER

 • Jeg lover, at jeg er fyldt 18 år inden min første vagt i juni 2023.

 • Eller er medlem af COPENHELLs hold for frivillige under 18 år.

INDSATSTIMER OG VAGTER

Jeg er indforstået med:

 • At jeg som Hellraiser arbejder min. 36 timer, før/under/efter festivalen

 • At jeg som Warrior arbejder min. 24 timer, før/efter festivalen

 • At jeg som Fighter arbejder min. 18 timer under festivalen

 • At jeg som Trooper (under 18) arbejder min. 18 timer under festivalen eller min. 24 timer før/efter festivalen. Dog aldrig mere end 8 timer per døgn og med min. 12 timers hvile imellem vagter

 • At jeg om bar-, madbods- og foreningsfrivillig arbejder min. 18 timer under festivalen eller min. 24 timer før/efter festivalen. Dog max. 12 timer per døgn og med min. 8 timers hvile mellem vagter

TILMELDING, KONTAKT, FREMMØDE OG AFBUD

Jeg er indforstået med:

 • At COPENHELL må kontakte mig via mail, telefonopkald og SMS

 • At jeg tilmelder mig det hold, jeg ønsker at arbejde på, men COPENHELL kan flytte mig til et sammenligneligt hold, hvis det vurderes nødvendigt. COPENHELL tager kontakt forinden, hvis det skulle blive aktuelt

 • At afbudsfristen er senest den 1. juni 2023, hvorefter min tilmelding som frivillig er bindende

 • At jeg ikke må udeblive fra en vagt

 • At jeg ved akut sygdom og/eller uforudsigelige hændelser lover at melde afbud til min frivilligkoordinator eller frivilligkontoret hurtigst muligt. Dette skal foregå via et telefonopkald

 • At jeg skal være klar til at arbejde fra vagtens start og derfor møder ind tids nok til check ind mv. Hvis jeg kommer for sent, kan COPENHELL give mig en advarsel og/eller tildele mig en anden vagt

 • At COPENHELL kan kræve fremvisning af en lægeerklæring ved sygemelding. Udgiften til lægeerklæringen skal jeg selv afholde

 • At COPENHELL i tilfælde af brud på regler og vilkår som fx udeblivelse fra en vagt, kan blackliste mig, klippe mit armbånd samt sende mig et gebyr svarende til 2000,- pr. vagt, hvor jeg er udeblevet

ARBEJDSMILJØ

Jeg er indforstået med:

 • At jeg som frivillig på COPENHELL forventes at arbejde i overensstemmelse med gældende Arbejdsmiljølovgivning

 • At jeg til enhver tid er forpligtet til at følge retningslinjer for anvendelse af værnemidler samt øvrige retningslinjer, aktuelle for udførslen af arbejdet

 • At jeg forventes at gøre opmærksom på fysisk som psykisk uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø til min frivilligkoordinator, teamleder eller frivilligkontoret

EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL OG VOLD

Jeg er indforstået med:

 • At brug af og handel med euforiserende stoffer er forbudt. Overværer jeg brug eller handel skal jeg hurtigst muligt kontakte enten min frivilligkoordinator, teamleder, frivilligkontoret eller sikkerhedspersonalet på festivalpladsen

 • At jeg ikke må møde beruset eller påvirket ind på min vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol under min vagt. Hvis jeg overtræder dette, er COPENHELL i sin ret til at blackliste mig, klippe mit armbånd samt sende mig et overtrædelsesgebyr svarende til billetprisen på COPENHELL 2023

 • At det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod, bar eller andet på COPENHELL. Gratis udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med byttepenge vil blive opfattet som tyveri og anmeldt til politiet

 • At det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer under festivalen. Hverken med eller uden alkohol

 • At adfærd, der kan resultere i en dom for vold slagsmål, trusler, seksuelle krænkelser og hærværk ikke er acceptabelt. COPENHELL gør meget for at sikre, at alle gæster har en tryg og sikker festival. Overtrædelse af dette vil det medføre bortvisning, afklipning af armbånd samt evt. blacklisting og politianmeldelse

VÆRDIGENSTANDE

Jeg er indforstået med:

 • At det er mit eget ansvar, hvis jeg tager værdigenstande med på COPENHELL

 • At alle frivillige på COPENHELL er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ejendele. Tager jeg for eksempel min computer eller telefon med på COPENHELL er det derfor på eget ansvar

PRESSE OG ARTISTER

Jeg er indforstået med:

 • At det ikke er tilladt at medbringe lydoptagere, diktafon, videokamera, spejlreflekskameraer samt professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse. Dog kan små digitale videokameraer (lommestørrelse) og mobiltelefoner medbringes

 • At det er forbudt at tage billeder af artister, bede om en autograf eller på anden måde kontakte artister, når du er på arbejde. Artisternes privatliv skal respekteres

 • At al kommunikation med pressen skal foregå gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til pressen om COPENHELL eller på vegne af COPENHELL

PERSONDATA

Nedenstående skal godkendes i tilmeldingen til COPENHELLCREW:

Jeg giver hermed mit samtykke til, at COPENHELL må indsamle og behandle mine personlige data i forbindelse med mit arbejde som frivillig på COPENHELL 2023. Personoplysningerne inkluderer: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og mail. Listen er ikke udtømmende, men databehandlingen indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

Mit samtykke omfatter COPENHELLs ret til at benytte mine oplysninger i forbindelse med arbejdet som frivillig på COPENHELL 2023. Oplysningerne genbruges året efter for at give dig tilbud om et nyt frivillig-job på Copenhell.

Jeg giver desuden COPENHELL lov til at dele mit navn med andre frivillige på COPENHELL 2023.

De omfattede data behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og -rådets forordning (EU) 2016/679 artikel 6, stk. 1a. (Persondataforordningen)

Jeg kan til enhver tid tilbagetrække mit samtykke og blive slettet fra COPENHELLs system. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er det dog ikke længere muligt at være frivillig på Copenhell. Kontakt frivillig@copenhell.dk hvis du har spørgsmål.

Jeg er gjort bekendt med, at jeg har tavshedspligt efter straffelovens § 264d om person-oplysninger, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med arbejdet som frivillig på COPENHELL.  Jeg forpligter mig i denne forbindelse til at tilbagelevere, slette og/eller tilintetgøre alle data, der måtte være omfattet af Persondataforordningen, efter endt festival.

EU OG EØS

Har du bopæl i et land som er medlem af EU/EØS eller Schweiz, kan du frit søge om frivilligt arbejde på COPENHELL.

Er du ikke fra et EU/EØS-land eller Schweiz skal du fremvise opholds- og arbejdstilladelse til COPENHELL. Denne uploades i tilmeldingen som billede, hav derfor et billede klar inden du starter tilmelding. COPENHELL forbeholder sig retten til at afvise frivillige, hvis de ikke kan fremvise gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Vi henviser i øvrigt til www.nyidanmark.dk

CERTIFIKATER / KØREKORT

Certifikater, kørekort og lignende skal kunne fremvises under vagt, hvis dette påkræves.


Har du oplyst, at du har certifikat, kørekort eller lignende i din tilmelding, så kan dette uploades i systemet. Du SKAL uploade det, hvis det er et krav på det pågældende hold.