Skip to main content

SEPTEMBER 15, 2023

COPENHELL INDSAMLER BIDRAG TIL JOANNAHUSET FRA ÅRETS FESTIVAL

COPENHELL skaber med fokus på børn og unges psykiske ve og vel hvert år opmærksomhed om en vigtig sag. Vi er stolte over i år at kunne donere det ubeskårede overskud fra festivalens gæsteliste til Joannahuset i København, der modtager 161.999 kroner – sammen med et sejt sort COPENHELL-køleskab fra Gorenje.

Joannahuset er et krisecenter for børn og unge, der bliver udsat for overgreb og svigt, eller befinder sig i andre svære situationer og har brug for at tale med en voksen og måske et sted at sove. Stedets mission er at have en dør, der står åben døgnet rundt, hvor unge op til 18 år på eget initiativ kan komme og række ud efter hjælp, når de har brug for den.

"Vi skaber en platform, hvor børn og unge får mulighed for at få indflydelse, udtrykke deres egne meninger være selvstændige individer med egne rettigheder. Vi betragter dem som medborgere og giver dem mulighed for at udøve disse rettigheder," fortæller Jette Wilhelmsen, der er daglig leder af Joannahuset. Foreningen blev stiftet i 2017 og åbnede huset i 2020, da de så behovet for et fysisk sted, hvor børn og unge kunne række ud efter hjælp 24/7. Det er med andre ord ikke tilfældigt, at huset er navngivet efter Kim Larsen-klassikeren ”Joanna” – der, hvor man ikke bare skal passe sig selv.

"Behovet kan opstå på alle døgnets tidspunkter, og der skal være et sted at gå hen, når man har modet og er klar til at henvende sig. Lige siden åbningen af huset har en ny ung henvendt sig cirka hver anden dag. Her står vi så ved siden af børn og unges liv med alt det andet, der sker i det, for når de oplever en krise, er de jo samtidig også bare unge mennesker med alt det andet, der følger med i deres tilværelse. En tredjedel af dem, der kommer, lever i en form for hjemløshed, hvor de sofasurfer og sover på tilfældige steder fra dag til dag. En meget stor del af dem har ikke noget netværk eller nogen nære personer, så vi bliver de vigtige voksne i deres liv i en fase," forklarer Jette Wilhelmsen.

Joannahuset er afhængige af, at civilsamfundet kender til huset og bakker op om det. Huset drives på baggrund af donationer fra fonde og virksomheder samt offentlige midler og private bidrag, og der ligger for stedet en meget stor styrke i anerkendelsen af, at det er et fælles ansvar at sikre, at der er et krisecenter hvor børn og unge selvstændigt kan række ud efter hjælp døgnet rundt. 

Lige netop frie midler som bidraget fra COPENHELL, der ikke er øremærket til særlige formål, giver ifølge Jette Wilhelmsen Joannahuset mulighed for at gøre helt særlige ting: "De lader os lave skræddersyede forløb til de børn og unge, der kommer ind, hvor vi tager udgangspunkt i lige netop deres behov. Det kunne for eksempel være at holde fødselsdag for en ung, der aldrig er blevet fejret før. Eller vi kunne hjælpe med at købe tøj eller togbilletter, møblere et nyt hjem, arrangere en studenterkørsel og meget andet. Det handler dybest set om helt almindelig omsorg og om at opfylde basale behov i det menneskelige liv." 

Ud over Joannahusets fastansatte, som har forskellige faglige baggrunde, drives huset i dag også af hele omkring 50 omsorgsfrivillige. Huset har brug for medarbejdere med en relevant faglig baggrund, men der er også behov for, at de unge møder frivillige, som ikke er på arbejde, men er der af andre årsager – først og fremmest på grund af medmenneskelighed. Mangfoldigheden har også høj prioritet i Joannahuset, fordi de unge har brug for se mange forskellige roller repræsenteret. Der er ikke nogen særlige krav til de frivilliges baggrund og faglighed – kun at de skal kunne se sig selv i Joannahusets værdier og menneskesyn og have lyst til at være i huset fem timer om ugen. Og der er altid plads til flere frivillige med hjertet på rette sted og viljen til at være der for andre. 

COPENHELL ønsker Joannahuset alt det bedste fremover. Besøg www.joannahuset.dk, hvis du er interesseret i flere oplysninger om, hvordan du bidrager til foreningen eller bliver frivillig i huset.